top of page

Documents inscripció temporada 2022/23

PER INSCRIURE UN/A JUGADOR/A AL CLUB S'HAN DE FER ARRIBAR AL CLUB LA SOL·LICITUT D'INSCRIPCIÓ I EL COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT CORRECTAMENT EMPLENATS I FIRMATS, EN MÀ IMPRESSOS O PER VIA TELEMÀTICA, JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT EN LES CONDICIONS I TERMINIS QUE ESTIPULA EL DOCUMENT D'INSTRUCCIONS.

- Sol·licitut d'inscripció al club 2022/23 (descarregar pdf)

- Instruccions de pagament 2022/23 (descarregar pdf)

- Compromís de responsabilitat 2022/23 (descarregar pdf)

Altres documents

- Reglament de règim intern (descarrega pdf)

- Assemblea d'inici de temporada 2022/23 (descarrega pdf / descarrega powerpoint)

bottom of page