top of page

Eleccions al Club Bàsquet Santa Maria

En sessió extraordinària el passat 14 de febrer de 2017, presidida per la Presidenta Montserrat González, es va decidir convocar eleccions a la Junta Directiva del Club Bàsquet Santa Maria.

A tal efecte es convocarà una Assemblea General Extraordinària del Club Bàsquet Santa Maria el proper dimarts 21 de març, a les 19h. en primera instància i a les 20h. en segona instància. L'assemblea tindrà lloc segurament al pavelló de Santa Maria.

La Jornada Electoral tindrà lloc el divendres 31 de març.

Es va dessignar, per tant, una comissió electoral que s'haurà d'encarregar d'aprovar el cens electoral, proclamar i publicar les candidatures presentades i proposar a l'Assemblea la mesa electoral. Igualment haurà de resoldre les impugnacions, reclamacions i/o peticions que puguin sorgir relatives al procés electoral.

S'informarà mitjançant els grups de whatsapp i les xarxes socials del club per a que tothom n'estigui al corrent i es puguin preparar les candidatures.

bottom of page