top of page

Assessorament psicològic esportiu, una gran tasca que necessita continuitat les properes temporades!

La temporada 2017/2018 es va presentar amb un canvi; la incorporació de la figura d’una psicòloga esportiva, tant per al club de bàsquet com al de futbol. En un inici, la feina que s’havia de fer era més reduïda, ja que els clubs no disposaven dels recursos econòmics per a poder fer front als serveis complets que es desitjaven, però gràcies al recolzament econòmic de l’ajuntament de Santa Maria, els clubs han pogut utilitzar aquesta ‘eina’ de forma completament gratuïta.

Els serveis que es varen acordar des d’un inici foren unes 6 reunions anuals (amb cada club), tres amb els entrenadors/es i tres amb les famílies dels jugadors/es dels clubs, juntament amb les intervencions tant grupals com individuals que fossin necessàries.

El contingut d’aquestes reunions, es va plantejar en funció de les necessitats que pogueren tenir els clubs. Per una banda amb els entrenadors/es s’han treballat, o es tenen plantejat treballar-se; “Aspectes rellevants en la gestió d’equips”, “Variables psicològiques durant l’entrenament” i “Aspectes a tenir en compte durant les competicions”. Paral·lelament a aquestes reunions ja preestablertes, s’han detectat altres necessitats i s’han organitzat altres reunions com “Influències recíproques entre famílies i entrenadors”, en la qual es va tractar com a tema principal la comunicació entre famílies i entrenadors/es.

Amb les famílies també s’han organitzat reunions. Fins la data se n’han dut a terme dues, la primera amb temàtica centrada en “Hàbits i normes”; quins són els hàbits que els jugadors/es haurien de tenir, i algunes pautes per a la creació de normes que ajudin a la instauració de nous hàbits, i la segona reunió enfocada a treballar “Les creences a l’esport”; a on s’ha prioritzat el debat i la comunicació entre els assistents per fomentar l’autoobservació i l’autoanàlisis en determinades situacions relacionades amb la pràctica esportiva, i entendre per què s’actua com s’actua a vegades. El contingut de la tercera reunió amb les famílies encara està per concretar, però s’ha recollit informació d’aquestes sobre els interessos i inquietuds més prioritaris, de cara a treballar aspectes que els motivin i sobretot, que els hi puguin ser útils.

Una altra àrea en la que s’ha i s’està treballant, és en les intervencions grupals o individuals. En els darrers mesos ha hagut un augment en les demandes a treballar, aspecte molt positiu ja que significa que els usuaris, tant entrenadors com famílies, comencen a veure el servei com a una eina més, i a considerar el treball psicològic com a una àrea més a entrenar dins l’àmbit esportiu.

A nivell grupal, s’han fet dues dinàmiques amb els equips del club de bàsquet, la primera enfocada a treballar la tolerància a la frustració, i la segona centrada en la conscienciació sobre els hàbits saludables. A partir d’aquesta segona, s’ha posat en marxa al club de bàsquet un projecte sobre conscienciació d’hàbits, a on els jugadors/es tenen un “Diari d’hàbits” en el qual cada dia es valoren a ells mateixos en si han dut uns bons hàbits durant el dia (alimentació, dormir, estudiar, mirar aparells/TV), o si s’haurien de millorar. Per a que els jugadors/es vegin un progrés i sobretot per a dinamitzar el procés, s’ha proporcionat un rànquing dels hàbits de cada equip. La intenció d’això també radica en que les famílies vegin que des del club apostem per una conscienciació holística de la formació del jugador/a, i no tan sols centrar-nos en la millora tècnica o tàctica relacionada amb el bàsquet en aquest cas.

Afegir també en relació a nivell grupal, algunes intervencions dutes a terme gràcies a les demandes per part dels entrenadors de futbol, en les quals s’han treballat dificultats o aspectes a millorar proposats per aquests.

I per acabar, afegir que a nivell individual s’estan duent a terme sessions setmanals amb alguns jugadors/es amb necessitats concretes a treballar, i per a realitzar una millor intervenció amb el jugador/a, també es realitza una actuació paral·lela amb les famílies.

Per concloure, encara queden uns mesos per acabar la temporada, a on ja es tenen pensats alguns aspectes a treballar, i sobretot tenir en compte que es va acostant el moment de pensar què es podria plantejar per l’any que ve si els clubs poguessin tornar a tenir el servei d’assessorament psicològic.

Foto: Azucena Garcia, psicòloga esportiva i entrenadora del Club Bàsquet Santa Maria.

bottom of page