top of page

REVISIONS MÈDIQUES OBLIGATÒRIES

Calendari de revisions mèdiques obligatòries del CLUB DE BÀSQUET SANTA MARIA:

  • INFANTIL MASCULÍ............dimecres, 27 de febrer, 17:45 hores

  • CADET MASCULÍ...............dimecres, 27 de febrer, 17:00 hores

  • INFANTIL FEMENÍ...............dimecres, 6 de març, 16:30 hores

  • MINI FEMENÍ NEGRE............dimecres, 6 de març, 17:15 hores

  • MINI FEMENÍ VERD..............dimecres, 6 de març, 18:00 hores

  • MINI MASCULÍ VERD............dimecres, 13 de març, 16:30 hores

  • MINI MASCULÍ NEGRE..........dimecres, 13 de març, 17.15 hores

Les revisions es faran a la Sala Lloseta del CENTRE BIT INCA (C/ dels Selleters, 25, polígon de can Matzarí-Inca)

Cada esportista ha d'anar acompanyat per la persona tutora degudament acreditada per facilitar l'ampliació de dades clíniques; en cas que això no sigui possible s'ha d'autoritzar per part de la mare o del pare per escrit a una altra persona adulta.

  1. S'ha de dur la història clínica (descarregar pdf) degudament emplenada de casa amb els informes mèdics de què es disposin.

  2. El full de consentiment (descarregar pdf) per al tractament de dades també s'ha de dur emplenat i signat.

  3. Els esportistes lesionats no poden fer-se la revisió mèdica; quan s'hagin recuperat podran demanar cita per passar-la.

Si no podeu descarregar-los o imprimir-los, aquests fulls s'entregaran als nins i nines als entrenaments.

Antoni March i Mascaró

Servei de Medicina Esportiva Tel.: 971 862 005 www.conselldemallorca.net

bottom of page