top of page

Bàsquet amb consciència ecològica

El Club Bàsquet Santa Maria i l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, mitjançant les regidoria de medi ambient i la regidoria d’esports, han signat un acord pioner orientat a lluitar contra l’ús i l’abús dels envasos de plàstic a les instalacions esportives.

Des del club de bàsquet es ve fent, durant les darreres temporades, una important tasca de conscienciació dels esportistes de categories inferiors davant dos problemes ambientals de primer ordre a les nostres illes: la importància de no malbaratar aigua i de reduir al màxim l’ús de plàstics d’un sol ús. Per aquest motiu els nins i nines del club han de portar sempre de casa la seva pròpia aigua, per a consum personal i exclusiu, i en envasos re-utilitzables, tant als entrenaments com als partits.


Als motius anteriors s’hi sumen, ara més que mai en plena pandèmia per una malaltia infecciosa com la provocada per la Covid-19, qüestions higièniques i sanitàries que obliguen a minimitzar el màxim els riscos de contagi per compartir botelles d’aigua entre diferents persones.Davant tot això, es considera que -a més d’un greuge comparatiu i d’una incongruència que malbarata tota la feina de conscienciació feta- és una irresponsabilitat proporcionar botelles d’aigua envasada als partits als equips de categories superiors i als membres dels cossos arbitrals.


Per tant, als partits del Club Bàsquet Santa Maria no es proporcionaran botelles d’aigua als equips -ni visitants ni locals- ni als membres dels equips arbitrals, qui, com ja fan tots els i les nostres esportistes de categories inferiors, hauran de dur les seves pròpies botelles d’aigua per a consum particular.


L’Ajuntament de Santa Maria del Camí està estudiant la millor opció i ubicació d’un punt de re-càrrega de botelles d’aigua que sigui higiènicament segur i ajudi a disminuir l’abús dels envasos de plàstic al pavelló “Antoni Gelabert”.


Atès que és una mesura trencadora amb una pràctica molt interioritzada, es considerarà la temporada 2020/21 com una transició en la que es serà comprensiu davant la visita d’equips o cossos arbitrals que per desconeixement es puguin presentar sense aigua i mentres no estigui instalat el dispensador, per passar a una aplicació estricta ja la temporada 2021/22.


La Federació de Bàsquet de les Illes Balears ha mostrat el seu interés per aquesta iniciativa, conscient que és un problema que es dona a tots els pavellons de les illles, i ha plantejat la possibilitat de considerar-ho una prova pilot de cara a una possible implantació de la mesura a la resta de clubs i municipis.

bottom of page