top of page

Eleccions al Club Bàsquet Santa Maria

En sessió extraordinària l’11 de maig de 2021 presidida pel President Josep Maria Estarellas Torrens, i seguint els estatuts del club, es va decidir convocar eleccions a la Junta Directiva del Club Bàsquet Santa Maria.A tal efecte es convocarà una Assemblea General Extraordinària del Club Bàsquet Santa Maria el proper dissabte 26 de juny, a les 20h., que ateses les circumstàncies provocades per la pandèmia de la Covid-19 es realitzarà de manera telemàtica.


El 23 de juny, a les 20h., finalitzarà el plaç per presentar candidatures.


Cas d’haver-hi més d’una candidatura, a l’assemblea es decidiria el dia de realització de la Jornada Electoral, transcorreguts un mínim de 10 dies.


Es dessignarà, per tant, una comissió electoral que s'haurà d'encarregar d'aprovar el cens electoral, proclamar i publicar les candidatures presentades i proposar a l'Assemblea la mesa electoral. Igualment haurà de resoldre les impugnacions, reclamacions i/o peticions que puguin sorgir relatives al procés electoral.


S'informarà mitjançant els grups de whatsapp i les xarxes socials del club per a que tothom n'estigui al corrent i es puguin preparar les candidatures.

コメント


bottom of page