top of page

COMITÈ ESPORTIU D'IGUALTAT

El Comitè Esportiu d’Igualtat (CEI) del Club Bàsquet Santa Maria aposta per desenvolupar una cultura esportiva des del Principi d’Igualtat d’Oportunitats, com una màxima de qualitat a la gestió de la responsabilitat social corporativa de club. Una contribució activa i voluntària a favor d’una comunitat esportiva, i un municipi, amb pràctiques culturals i socials més igualitàries, democràtiques i equitatives.


Les accions i activitats socioesportives desenvolupades des del CEI es fonamenten en tres aspectes bàsics. El primer, la convicció d’entendre l’esport com a eina de transformació social i reductora de desigualtats entre nines i nins. Segona, el gran poder socialitzador que te la pràctica esportiva a la transmissió de valors i models coeducatius per la sensibilització en matèria d’igualtat, prevenció de les violències masclistes, empoderament de les jugadores i la deconstrucció d’estereotips, prejudicis i discriminacions sexistes des d’edats primerenques. I finalment, el gran benefici que te la participació activa de la comunitat esportiva al desenvolupament integral de les iniciatives socioesportives plantejades durant la temporada.


És per això, que la nostra tasca des del Club Basquet Santa Maria es centra en el compromís de generar iniciatives i actuacions entorn a 10 eixos principals:
Vetllar per espais segurs, igualitaris i lliures de sexismes i discriminacions per raó de gènere dins el Club.


1. Sensibilitzar contra qualsevol tipus de violències masclistes i fer partícip a la nostra comunitat esportiva del rebutj davant d’aquests delictes.

 

2. Posar en valor l’esport femení i els mateixos beneficis que la pràctica esportiva te sobre el desenvolupament personal, acadèmic i social de nines i nins.

 

3. Promoure la deconstrucció de prejudicis, estereotips i rols de gènere que perpetuen les creences i diferencies entre l’esport femení i masculí.

 

4. Fomentar la participació i continuïtat de la pràctica esportiva de jugadores i jugadors al llarg de les seves categories federatives de joc.

 

5. Apropar models femenins d’esportistes i visibilizar la figura de les dones a l’àmbit esportiu.

6. Respectar l’ús d’imatges no sexistes i d’un llenguatge inclusiu a qualsevol entreno i/o acció desenvolupada al marc de la comunitat esportiva del Club.

 

7. Formació del Staff tècnic en matèria d’igualtat i incorporació de la perspectiva de gènere a la seva gestió d’equip.

 

8. Prioritzar la participació equilibrada de dones i homes als espais de presa de decisions del Club.

 

9. Contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al nostre municipi.

Treballem per la creació d’estratègies que situen al Club Bàsquet Santa Maria com a referent i responsable en la promoció d’un Bàsquet Balear igualitari, participatiu i segur.

JUGA.png
bottom of page