ORGANIGRAMA DEL CBSM

JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENT: Josep Maria Estarellas

616432680 / estarellas@mac.com

VICEPRESIDENTA: Xisca Canyelles

699533033 / xiskacf@gmail.com

SECRETARIA: Maria Neus Comas

619552139 / cbsantamaria.secretaria@gmail.com

TRESORER: Sebastià Pizà

659671498 / spizac@gmail.com

 

VOCAL: Gori Bover

601167905 / gregoriobover@gmail.com

VOCAL I PSICÒLOGA ESPORTIVA: Azucena Garcia

651651387 / azucenafaa@gmail.com

VOCAL I COMITÈ ESPORTIU D'IGUALTAT: Vir Ferreiro

virfb11@hotmail.com

VOCAL I DIRECTOR ESCOLA DE BÀSQUET I CAMPUS: Txema Castro

667023168 / txemacastro@gmail.com

___________________________________________

DIRECTOR ESPORTIU I TECNIFICACIONS: Miquel Vich

669964989 / miquel_vich@hotmail.es

___________________________________________

COORDINADOR: Pep Mas

646160956 / josepjaumemas@gmail.com

___________________________________________

COMISSIÓ SOCIAL: Mateu Joan

mjoansastre@gmail.com

___________________________________________