ORGANIGRAMA DEL CBSM

JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENT

Josep Maria Estarellas

616432680 / estarellas@mac.com

VICEPRESIDENT

Gori Bover

601167905 / gregoriobover@gmail.com

SECRETARIA

Maria Neus Comas

619552139 / cbsantamaria.secretaria@gmail.com

TRESORER

Sebastià Pizà

659671498 / spizac@gmail.com

 

VOCAL (INICIACIÓ I ESCOLA DE BÀSQUET)

Xisca Canyelles

699533033 / xiskacf@gmail.com

VOCAL (I PSICÒLOGA ESPORTIVA)

Azucena Garcia

651651387 / azucenafaa@gmail.com

___________________________________________

DIRECTOR ESPORTIU

Miquel Vich

669964989 / miquel_vich@hotmail.es

___________________________________________

COORDINADOR

Pep Mas

646160956 / josepjaumemas@gmail.com

___________________________________________

COMITÈ ESPORTIU D'IGUALTAT

Vir Ferreiro

virfb11@hotmail.com

___________________________________________

CAMPUS I TECNIFICACIONS

Txema Castro

667023168 / txemacastro@gmail.com

___________________________________________

COMISSIÓ SOCIAL

Mateu Joan

mjoansastre@gmail.com

___________________________________________

CBSMapp.png