ORGANIGRAMA DEL CBSM

PRESIDENT

Josep Maria Estarellas

616432680 / estarellas@mac.com

VICEPRESIDENT

Gori Bover

601167905 / gregoriobover@gmail.com

SECRETARIA

Maria Neus Comas

619552139 / cbsantamaria.secretaria@gmail.com

TRESORER

Sebastià Pizà

659671498 / spizac@gmail.com

DIRECTOR ESPORTIU (I VOCAL)

Miquel Vich

669964989 / miquel_vich@hotmail.es

ESCOLETA I EQUIPS BASE (I VOCAL)

Xisca Canyelles

699533033 / xiskacf@gmail.com

VOCAL (I PSICÒLOGA ESPORTIVA)

Azucena Garcia

COMITÈ ESPORTIU D'IGUALTAT

Vir Ferreiro

virfb11@hotmail.com

COMISSIÓ SOCIAL

Mateu Joan

mjoansastre@gmail.com

© 2016 Club Bàsquet Santa Maria.

Creat amb Wix per Servicios Gráficos Estarellas SL