top of page

Primera candidatura de les eleccions al club

Com ja sabreu s’ha obert el procés electoral al Club Bàsquet Santa Maria, motiu per el qual s’ha convocat l’assemblea extraordinària de dia 21 de març. A l’espera de la conformitat per part de la comissió electoral, ja vos podem informar que es presentarà una primera candidatura. La composen les següentes persones:

  • President: Pep Estarellas

  • Vicepresident: Gori Bover

  • Secretari: Llorenç Mas

  • Tresorer: Sebastià Pizà

  • Vocal: Neus Comas

  • Vocal: Xisca Cañellas

  • Vocal: Miquel Vich

Com podeu comprobar es tracta d’una candidatura de persones amb molta vinculació histórica i compromís actual en el dia a dia del club.

Ens han fet saber que l’aposta central del seu projecte serà l’aspecte formatiu i educacional, i la inculcació dels valors positius de l’esport en general, i del bàsquet en particular als infants, sense renunciar a un potencial creixement en altres categories superiors.

En tenir coneixement d’altres candidatures també les vos donarem a conèixer per aquesta mateixa via: web, xerxes socials i grups de whatsapp.

bottom of page